Beste ouders, beste gymnasten,
Voor de goede gang van zaken vragen wij dit clubreglement aandachtig te willen doornemen. Wij rekenen op een stipte naleving!

1. De lessen starten op tijd. De gymnasten dienen 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn, dit voor het klaarzetten van de toestellen. Na het omkleden begeven de gymnasten zich onmiddellijk in de zaal en blijven ze niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen.
2. Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers. Armbanden, ringen, juwelen e.d. worden niet gedragen tijdens de les. Dit is omwille van veiligheidsredenen! Lange haren dienen in staarten of vlechten gebonden te worden. Knuffels en speelgoed worden beter thuisgelaten. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Deze kunnen in de zaal bij elkaar gelegd worden. Achtergelaten kleding kan u opvragen bij ons of bij de ‘verloren voorwerpen’ van de sporthal.
3. Het dragen van Turn’87 kleding is verplicht, maar kan per groep verschillen. Kijk op de website www.turn87.nl onder kledij welke kledingvoorschriften er gelden.  Kleding kan worden besteld via Jeannette de Jonge / jandejonge@zeelandnet.nl
4. Het is niet de bedoeling dat er in de andere helft van de sporthal gespeeld wordt. Ook niet door zusjes of broertjes. Wij worden hierop aangesproken door de beheerder van de sporthal!
5. Om de trainingen niet te verstoren, worden de ouders verzocht om de gymzaal te verlaten zodra de les begint. De gymnasten kunnen opnieuw afgehaald worden, op zijn vroegst 10 minuten voor het einde van de training. Hiervoor wachten de ouders in het tribunedeel van de sporthal. Ouders kunnen de les wel vanuit de kantine boven bekijken.
6. De lessen stoppen eveneens op tijd. Na de les zorgen wij niet voor opvang. De gymnasten worden op het einde van de les op tijd afgehaald. Bij oponthoud verwittigt u de sporthal (tel. 0117-449500).
7. De gymnasten verlaten de zaal niet voordat zij daartoe de toestemming van de train(st)er hebben gekregen.
8. De gymzaal en de kleedkamers dienen proper te worden gehouden: afval in de vuilnisbak deponeren! Eten en drank zijn in de gymzaal verboden. Ook het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de les.
9. Wij werken aan een veilig sportklimaat. Trainers en assistenten hebben een VOG verklaring. We zullen niet toelaten dat gymnasten een vernederende of minachtende houding aannemen ten aanzien van train(st)ers of medegymnasten. Indien een gymnast het normale lesverloop verstoort zal hij of zij van de lessen uitgesloten worden.
10. Het secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer in kennis te worden gesteld via mail boonmanderidder@zeelandnet.nl of Noordwal 12, 4501 JV te Oostburg.
11. Gelieve de train(st)er in te lichten over eventuele gezondheidsproblemen bij uw zoon of dochter (epilepsie, astma, diabetes e.d.).
12. De train(st)er èn het secretariaat dienen te worden verwittigd indien de lessen gedurende langere tijd (wegens ziekte, kwetsuur of andere redenen) niet gevolgd kunnen worden. Herberekening van het lidmaatschapsgeld vindt alleen plaats bij blessures die zijn opgelopen tijdens onze lessen.
13. Lidmaatschap van Turn’87 duurt voort tot opzegging. De contributie wordt eenmaal en jaarlijks geïnd in de maand oktober. Indien gewenst kan er een betalingsregeling getroffen worden.
Opzegging kan vóór 31 augustus en dient te gebeuren via een schriftelijk bericht aan het secretariaat boonmanderidder@zeelandnet.nl of Noordwal 12, 4501 JV te Oostburg. Bij niet tijdige opzegging blijft men nog de gehele contributieperiode lid en contributie verschuldigd.

 

Voor selectiegroepen:

14. Aanmelden voor wedstrijden gebeurt via briefje of mail. Gelieve briefjes goed te lezen en waar nodig te reageren.
15. Niet aanwezig op wedstrijden (zonder geldige reden) = wedstrijdgelden zelf betalen
16. Voor het vervoer houden we ons aan de regel MEERIJDEN = MEEBETALEN.
17. Per wedstrijd zullen de mee-rijkosten vermeld staan. Aan de ouders de vraag om dit geld te aanvaarden!