Onderstaande bedragen gelden voor het seizoen 2021/2022

Formule:

De contributie wordt berekend volgens de formule € 9 per maand starttarief + € 4 voor elk uur extra training

Bedragen:

Kleuters (1 uur)                 €    9,00 p/m
Jeugd recreatie (1 uur)     €    9,00 p/m
Volwassenen (1 uur)         €    9,00 p/m
Selectie B 1x (2u15)         €  14,00 p/m
Selectie B 2x (3u45)         €  20,00 p/m
Selectie A 2x (3u30)         €  19,00 p/m
Selectie A 3x (5 uur)         €  25,00 p/m

Bondscontributie tarief 2022:

0 t/m 15 jaar: € 23,80
16 jaar en ouder: € 29,40
De bondscontributie van de KNGU wordt samen met de jaarlijkse contributie geïnd.

Inschrijfgeld:

Daarnaast rekenen we eenmalig € 7,50 inschrijfkosten.

Wedstrijdgeld:

We innen geen wedstrijdgeld. Dit halen we uit de clubkas.
Voorwaarde is wel dat de leden verschijnen op de wedstrijden. Voor selectiegroepen is deelname aan wedstrijden verplicht.
Niet aanwezig op wedstrijden (zonder geldige reden) = wedstrijdgeld zelf betalen.

Contributienota’s:

Men ontvangt 1x een rekening voor het hele seizoen (= 10 maanden). Deze wordt in oktober tijdens de les uitgedeeld. Graag voor eind november betalen!
IBAN:  NL11 RABO 0369 5051 58
BIC: RABONL2U

Indien gewenst kan er een betalingsregeling getroffen worden via de penningmeester efmengelen@zeelandnet.nl.

Bij aanmelding als lid van Turn ’87 ben je minimaal lid tot einde seizoen. Een seizoen loopt van september t/m juni. Zonder afmelding blijf je lid en loopt je contributie ook in het volgende seizoen door.
Lidmaatschap eindigt dus niet vanzelf na afloop van een turnseizoen.

Mocht je willen opzeggen, doe dat dan schriftelijk (via email) voordat het volgende seizoen begint, dus voor 31 augustus.
Afmelden altijd bij het secretariaat boonmanderidder@zeelandnet.nl of Noordwal 12, 4501 JV te Oostburg.

Bij niet tijdige opzegging blijft men weer een heel seizoen lid en contributie verschuldigd. Er wordt tussentijds geen contributie terugbetaald.