Onderstaande bedragen gelden voor het seizoen 2019/2020

Formule:

De contributie wordt berekend volgens de formule € 9 per maand starttarief + € 4 voor elk uur extra training

Bedragen:

Kleuters (1 uur)                 €    9,00 p/m
Jeugd recreatie (1 uur)     €    9,00 p/m
Volwassenen (1 uur)         €    9,00 p/m
Selectie B 2x (2,5 uur)      €  15,00 p/m
Selectie B 3x (4 uur)         €  21,00 p/m
Selectie A 2x (3,5 uur)      €  19,00 p/m
Selectie A 3x (5 uur)         €  25,00 p/m

Bondscontributie tarief 2020:

0 t/m 15 jaar: € 22,60
16 jaar en ouder: € 27,80
De bondscontributie van de KNGU wordt samen met de jaarlijkse contributie geïnd.

Inschrijfgeld:

Daarnaast rekenen we eenmalig € 7,50 inschrijfkosten.

Wedstrijdgeld:

We innen geen wedstrijdgeld. Dit halen we uit de clubkas.
Voorwaarde is wel dat de leden verschijnen op de wedstrijden. Voor selectiegroepen is deelname aan wedstrijden verplicht.
Niet aanwezig op wedstrijden (zonder geldige reden) = wedstrijdgeld zelf betalen.

Contributienota’s:

Men ontvangt 1x een rekening voor het hele seizoen (= 10 maanden). Deze wordt in oktober tijdens de les uitgedeeld. Graag voor eind november betalen!
IBAN:  NL11 RABO 0369 5051 58
BIC: RABONL2U

Indien gewenst kan er een betalingsregeling getroffen worden via de penningmeester efmengelen@zeelandnet.nl.

Lidmaatschap van Turn’87 duurt voort tot opzegging. Opzegging kan 1x per jaar en dient te gebeuren vóór 31 augustus via een schriftelijk bericht aan het secretariaat boonmanderidder@zeelandnet.nl of Noordwal 12, 4501 JV te Oostburg. Bij niet tijdige opzegging blijft men weer een heel seizoen lid en contributie verschuldigd. Er wordt tussentijds geen contributie terugbetaald.